Turning Point™ ApS

Ole Have Jørgensen

Næsset 2

DK-8700 Horsens

 

+45 2035 4556

ohj@(Slet parentes og indhold!)turning-point.dk

 

 

CV

Ole Have Jørgensen

 
Cand. scient. i biologi og HD i organisation og har desuden en uddannelse som kvalitetsassessor. 
 
Direktør, Turning Point 2007 -
Foredragsvirksomhed, udvikling af studentervæksthus ved VIA University College, oplægsholder på kurser for studerende på Master of Public Health – uddannelsen.
Arbejde for Bestseller A/S, MTHP A/S, Bestsellerfonden, CSR Capital A/S, Constantinsborg A/S og BS Ejendomme A/S

Ansat i BS Ejendomme A/S 2009 –2010
Arbejdsopgaver for BS Ejendomme A/S, Bestsellerfonden, CSR Capital A/S, Bestseller A/S, MTHP A/S og Constantinsborg A/S

Kommunaldirektør Horsens kommune 1989-2007
Strategisk planlægning og kommuneplanlægning, kommunikation og kommunal branding, udvikling af erhvervspolitik, kvalitetsudvikling og dokumentation, MED-udvalg og leder- og medarbejderudvikling.

Direktør Miljø- og LevnedsmiddelCentret I/S Horsens 1987-89
Ledelse, organisationsudvikling og udbygning af virksomhedskontakt.
Selvstændig dambruger.

Tidligere ansættelser 1974 - 1987

Biolog ved Vejle amt, Miljøstyrelsen og Ribe amt, miljøchef i Vejle Kommune og ledelseskonsulent i DAFOLO A/S: sagsbehandling og ankesagsbehandling, udarbejdelse af ministerielle vejledninger og lovgivningsarbejde, internationalt samarbejde, tilrettelæggelse og gennemførelser af miljøundersøgelser og – projekter, ledelse.