Turning Point™ ApS

Ole Have Jørgensen

Næsset 2

DK-8700 Horsens

 

+45 2035 4556

ohj@(Slet parentes og indhold!)turning-point.dk

 

 

Tidligere bestyrelser m.v.

Tidligere bestyrelsesopgaver m.v.


Medlem af Det Rådgivende Arbejdsmarkedspanel for det Humanistiske Fakultet ved Århus Universitet,(http://www.humaniora.dk)

Medlem af referencegruppen for Danmarks Evalueringsinstituts (http://www.eva.dk) projekt om engelsksprogede videregående uddannelser

Formand for bestyrelsen for Master of Public Health uddannelserne ved Københavns og Århus Universiteter (http://www.au.dk og http://www.sund.dk)

Medlem af det rådgivende udvalg for PLAN 09 (Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet), (http://www.plan09.dk)

Medlem af bestyrelsen for Statens Institut for Folkesundhed (http://www.si-folkesundhed.dk)

Beskikket censor i ledelsesfag på diplomuddannelserne på CVU

Medlem af bestyrelsen for Teknologisk Innovasion A/S 

Medlem af bestyrelsen for Innovasion Horsens

Medlem  af KLs Rådgivningspanel for Dokumentation 

Medlem af bestyrelsen for Dansk Ørredfoder A/S (i dag Biomar A/S).
Medlem af bestyrelsen for CSR Capital 2010 - 2013. Medlem af bestyrelsen for FOF Rosing Ræderske i Horsens 2010 - 2014. Formand for bestyrelsen for FOF Vejle 2012 - 2014. Aage Frederik Østergaards og Kathrine Østergaards Fond 2012-2016