Turning Point™ ApS

Ole Have Jørgensen

Næsset 2

DK-8700 Horsens

 

+45 2035 4556

ohj@(Slet parentes og indhold!)turning-point.dk

 

 

Ledelse

Ledelse - en kontaktsport (ikke en kampsport)


Timeglasset - den nye kommunale organisationsmodel 

Kommunalvalget er overstået, åndenøden efter kommunesammenlægningerne er ved at tage af – eller burde i det mindste være det – og vi kan tillade os at se med nye øjne på det kommunale landskab.
Efter at have levet i det landskab i 20 år – og efter at have været censor på et par hundrede opgaver i personlig ledelse og organisationsudvikling ved Diplomuddannelsen i Ledelse – oplever jeg, at der begynder der at tegne sig en ny organisationsmodel.
Det er en model som ikke umiddelbart er beskrevet i handelshøjskolernes lærebøger om ledelse, men som i lidt forskellig forklædning dukker op i mange kommuner.
Hvis man skal tegne organisationen, kommer den til at ligne et timeglas i stedet for den traditionelle pyramide eller matrix.
I den opadvendte del af timeglasset finder vi de få - den politiske ledelse, borgmesteren, direktionen og administrationen, med andre ord den del af organisationen, der typisk er placeret på rådhuset.
Fokus er rettet opad og udad – mod borgmesteren og det politiske system og mod direktionen. Der produceres sagsfremstillinger, analyser og rapporter, der indsamles viden om kommunens service via brugerundersøgelser og der kommunikeres til borgerne via pressemeddelelser og hjemmesider.
Den interne kommunikation i organisationen opleves til gengæld nærmest at foregå som envejskommunikation. Direktionen definerer og udsender direktiver, politiske beslutninger viderebringes og retningslinjer for opgaveløsning og organisering beskrives ned i detaljen.
 Det hele formidles ovenfra gennem hvepsetaljen til den store del af organisationen, der er placeret i den nederste del af timeglasset.  I gamle dage talte vi om rockwool-laget af mellemledere – de er væk i dag, dem er der ikke længere behov for, men er der ikke brug for at tale om det, der kom i stedet for?
De mange, skolerne, daginstitutionerne, hjemmeplejen, dagplejen og alle de øvrige institutioner, der i deres daglige arbejde har den direkte borgerkontakt, er placeret i timeglassets nedre del med orientering direkte mod borgerne.
De knokler løs med snævre økonomiske rammer, diagrammer og rapporter samtidigt med at de søger at fastholde og udvikle kvaliteten af den borgervendte service
Nu skal man aldrig give præmier for den kunstneriske kvalitet af et organisationsdiagram – men kun for de resultater, organisationen producerer.
Men mange steder opleverne lederne i den nederste del af timeglasset, at der er organiseringens udseende på overheads, der er i fokus, ikke hvad formålet er med de planlagte ændringer og hvilke resultater, der forventes af de nye rammebetingelser.
Og man efterlades med den kætterske tanke at formålet er at erstatte ledelse med administration, fordi ledelse er en kontaktsport, der kan gøre ondt, både på ledere og de, der ledes.
 Og man glemmer helt, at en kommune er en enhedsorganisation med en klart defineret øverste ledelse. I stedet hører man kommentarer som ”dem inde på rådhuset” og ”dem i forvaltningen”, altså en ”dem og os” oplevelse, som ”dem inde på rådhuset” har ledelsesansvaret for at ændre.
Men modellen har en anden konsekvens, som nok kan have større betydning for den kommunale hverdag.  Der er principielt kun brug for kommuner, hvis de er bedre til at løse de offentlige opgaver end staten eller private udbydere kan løse dem.
Og hvis den nederste del af pyramiden måtte få det indtryk, at interessen for og nærheden til deres daglige arbejde er større hos parter udenfor kommunen, ja så er det yderligere et argument for at nedlægge kommunerne eller samle styringen af de forskellige opgavetyper i tværkommunale enheder under statslig ledelse.
Så der er nok at tage fat på for de nye byråd.

Danske Kommuner 2010