Turning Point™ ApS

Ole Have Jørgensen

Næsset 2

DK-8700 Horsens

 

+45 2035 4556

ohj@(Slet parentes og indhold!)turning-point.dk

 

 

Fugleværnsfonden

Bestyrelsesmøde i Fugleværnsfonden 20. marts 2015
Bestyrelsesmøde i Fugleværnsfonden 20. marts 2015
Indvielse af Fugleværnsfondens nyeste reservat, Bremsbøl sø, sammen med Tønders borgmester og Martin Iversen og Henrik Knuth-Wintherfeldt fra Fugleværnsfonden - 17. marts 2013.
Indvielse af Fugleværnsfondens nyeste reservat, Bremsbøl sø, sammen med Tønders borgmester og Martin Iversen og Henrik Knuth-Wintherfeldt fra Fugleværnsfonden - 17. marts 2013.

 
 
Fugleværnsfonden er en selvstændig erhvervsdrivende fond, som er etableret i 1966. Fondens formål er at beskytte og udvikle levesteder for et rigt og varieret fugleliv i Danmark. 
Fonden forvalter i dag mere end 800 ha. fuglerige naturområder fordelt på 20 reservater rundt i Danmark.
 
Du kan læse mere om Fugleværnsfonden på
 
http://fuglevaernsfonden.dk